Mobil :
+420 605 531 846
E-mail :
obchod@aukcnisluzby.cz

Aktuální vysoutěžené ceny energií pro rok 2021, období 29.03.2020 - 30.04.2020 EE  NN 1399,- Kč / ZP MO 599,- Kč / MWh / ZP VO 559,- Kč / MWh

Nákupní aukce


Zemní plyn

Jak aukce na odpad probíhají?

Podmínky dodávek plynu se liší od podmínek dodávky elektřiny. Zejména se to týká dopravy a potřeby uskladnění plynu.

Z tohoto důvodu se i stanovení ceny za distribuci liší podle regionů, s ohledem na dopravní cesty a zásobníky. Rovněž provázanost ceny plynu s cenami ropy způsobuje poměrně velké výkyvy ceny na energetických burzách v průběhu roku. Výhodou plynu je větší podíl neregulované složky z konečné ceny plynu, ve srovnání s elektřinou.

Regulovaná složka konečné ceny plynu tvoří jen asi 1/4 proti elektřině, kde regulovaná složka ceny tvoří cca 1/2. Větší část neregulované ceny dává větší prostor pro konkurenční boj dodavatelů při vyjednávání ceny.

Proto je i pro obchodní soutěž dodavatelů plynu výhodné použití on-line aukce. Lze si tak transparentním způsobem ověřit, zda právě v době, kdy podmínky za dodávky plynu sjednáváte pro další obchodní období, obdržíte opravdu ty nejlepší ceny za plyn.

Pro úspěšné vyjednání podmínek na dodávky zemního plynu s využitím on-line aukcí je třeba poskytnout následující informace:
 • o odběrateli: název firmy, sídlo, doručovací adresa, IČ, DIČ, kontaktní údaje na osoby jednající za společnost i na osobu pro jednání s dodavatelem (např. energetik), bankovní spojení
 • o odběrných místech: adresa, EIC kód, číslo odběrného místa /OM/
 • o rezervovaných kapacitách: denní rezervovaná pevná kapacita za rok (m3), maximální denní odběr
 • o množství odběru: výše měsíčních odběrů pro jednotlivá odběrná místa (u maloodběru podle intervalu vyúčtování, případně roční souhrn odběru)
 • o předpokládaném odběru na sjednávané období (období, na něž se bude uzavírat smlouva) pro uvedená odběrná místa
 • případné další specifikace a požadavky na dodávky plynu a obchodní podmínky (fixní cena, tolerance odchylek, způsob oznamování změn obchodních podmínek dodavatele, podmínky zvýšení/snížení odběrných míst, možnosti automatického prodloužení smlouvy, platby záloh a způsob vyúčtování, lhůty splatnosti atd.)
Naše poskytovaná on-line aukce zahrnuje:
 • spolupráci při specifikaci zadání on-line aukce
 • přípravu on-line aukce
 • oslovení potenciálních dodavatelů energií
 • administraci on-line aukce, kontrola přihlášených dodavatelů do on-line aukce
 • zpracování protokolů a výsledků z elektronické aukce
 • případně návrh specifikace vymezujících obchodních podmínek závazných pro dodavatele
 • pomoc při výpovědi stávajících smluv a příprava smluv nového dodavatele