Mobil :
+420 605 531 846
E-mail :
obchod@aukcnisluzby.cz

Aktuální vysoutěžené ceny energií pro rok 2021, období 01.10.2020 - 30.11.2020 EE  NN 1499,- Kč / ZP MO 599,- Kč / MWh / ZP VO 559,- Kč / MWh

Nákupní aukce


Elektrická energie

Aukce na elektrickou energii

V poslední době je cenový vývoj energií těžko předvídatelný. Odhadnout, zda-li je právě Vaše cena opravdu "dobrá", je pro laika velmi obtížné. Jediné, s čím lze s jistotou počítat, je trvalý růst cen i do budoucna. Co je třeba udělat pro úspěšné vyjednání podmínek na dodávky elektrické energie s využitím on-line aukcí? Poradíme Vám...

Součástí zadání pro on-line aukce je poskytnutí následujících informací (většina údajů je na fakturách za elektřinu):
 • o odběrateli: obchodní firma, sídlo, doručovací adresa, IČ, DIČ, kontaktní údaje na osoby jednající za společnost i na osobu pro jednání s dodavatelem (např. energetik), bankovní spojení
 • o odběrných místech: adresa, EAN, číslo odběrného místa /OM/, u odběrů ze sítí NN: číslo elektroměru, údaje o hlavním jističi (např. 3 x 25A), distribuční sazba (např. C25d)
 • o rezervovaných kapacitách: (roční a jsou-li sjednány, tak i měsíční), odběr z VN či odběr z NN
 • o výši měsíčních odběrů v pásmu VT, NT nebo údaje o spotřebách v intervalu prováděného vyúčtování a roční souhrn odběrů (u jednotarifu se uvádí hodnoty jako VT)
 • o předpokládaném odběru na sjednávané období (období, na které se bude uzavírat smlouva) pro uvedená odběrná místa
 • případné další specifikace a požadavky na dodávky el. energie a obchodní podmínky (fixní cena, tolerance odchylek, způsob oznamování změn obchodních podmínek dodavatele, podmínky zvýšení/snížení odběrných míst, možnosti automatického prodloužení smlouvy, platby záloh a způsob vyúčtování, lhůty splatnosti atd.)
Námi poskytovaná služba elektronická on-line aukce na elektrickou energii zahrnuje:
 • spolupráci při specifikaci zadání on-line aukce
 • přípravu reverzní on-line aukce
 • oslovení potenciálních dodavatelů energií
 • administraci on-line aukce, kontrola přihlášených dodavatelů do on-line aukce
 • zpracování protokolů a výsledků z elektronické aukce
 • případně návrh specifikace vymezujících obchodních podmínek závazných pro dodavatele
 • pomoc při výpovědi stávajících smluv a příprava smluv nového dodavatele