Mobil :
+420 605 531 846
E-mail :
obchod@aukcnisluzby.cz

Aktuální vysoutěžené ceny energií pro rok 2021, období 29.03.2020 - 30.04.2020 EE  NN 1399,- Kč / ZP MO 599,- Kč / MWh / ZP VO 559,- Kč / MWh

Informace o on-line aukcích


Tip : Máte zájem stát se naším dodavatelem ?

Chcete-li se stát naším dodavatelem, nevýhejte nás kontaktovat s vaší nabídkou. Vyplňte kontaktní formulář níže, nebo nás kontaktujte na uvedeném telefonním čísle.

Ozveme se Vám !

Elektronická on-line aukce

Elektronická on-line aukce - probíhá velice jednoduše. Dodavatel obdrží pozvánku formou e-mailu, prostřednictvím které se po odsouhlasení obchodních podmínek přihlásí přímo do on-line aukce.

Řádné aukční kolo

Délka trvání řádného kola je stanovena na 45 minut. V řádném aukčním kole uchazeč zadává nebo snižuje svou cenovou nabídku a zároveň má možnost sledovat zveřejněnou nabídku konkurenčního uchazeče. Na zveřejněnou cenovou nabídku konkurenčního uchazeče má právo uchazeč reagovat formou podhozu neboli snížením své cenové nabídky.

Snížení cenové nabídky

Snížení cenové nabídky se provádí formou podhozu - snížení cenové nabídky v rozsahu 1 % až 10 % oproti stávající cenové nabídce uchazeče.

Ukončení on-line aukce

Při zadání (podhozu) cenové nabídky méně jak 3 minuty před koncem elektronické aukce může dojít k prodloužení aukčního času a to vždy o 2 minuty.

On-line aukce končí

On-line aukce končí po dovršení aukčního času tehdy, pokud  již žádný z účastníků elektronické aukce neprovede další podho-zení neboli snížení své cenové nabídky pod aktuální nabízenou cenu.

Vyhodnocení on-line aukce

Hodnotícím kritériem často bývá nejnižší nabídková cena. Nabídky jsou ve výsledné zprávě seřazeny podle výše nabídkové ceny od nejnižší po nejvyšší. Dodavatel s nejnižší cenovou nabídkou se stává vítězem aukce a bude mít nejlepší výchozí pozici pro rozhodnutí zadavatele, s kým podepíše smlouvu o dílo.

Vyhodnocení on-line aukce

Hodnotícím kritériem často bývá nejnižší nabídková cena. Nabídky jsou ve výsledné zprávě seřazeny podle výše nabídkové ceny od nejnižší po nejvyšší. Dodavatel s nejnižší cenovou nabídkou se stává vítězem aukce a bude mít nejlepší výchozí pozici pro rozhodnutí zadavatele, s kým podepíše smlouvu o dílo.

Čeho lze v on-line aukci dosáhnout

On-line aukce na zemní plyn a elektrickou energii se standardně účastní 5 - 10 dodavatelů. On-line aukce je nejlepším a nejrych- lejším nástrojem, jak vysoutěžit transparentně nejnižší cenu na trhu. Naše úspory oproti cenám stávajícího dodavatele dosahují až k 40% u zemního plynu a 35% elektrické energie. U stavebních zakázek lze dosáhnout až 63% úspory.

Naše poskytovaná aukce jako služba zahrnuje:

  • spolupráci při specifikaci zadání
  • příprava on-line aukce
  • oslovení potencionálních zákazníků
  • administrace on-line aukce
  • zpracování protokolů
  • případně návrh specifikace vymezujících obchodních podmínek závazných pro dodavatele
  • pomoc při výpovědi stávajících smluv a další dohodnuté služby.